MR Värmland

AD bygg & mark AB är medlem i MR Värmland, en del av MR Sverige, med
entreprenörer inom bl.a. jordbruk, mark, bygg och anläggning.

Med dem utför vi olika slags jobb inom t.ex. fastighetsskötsel, trädgårds-
och grönyteskötsel, bygg- och anläggning, snöröjning, sopning, sandning m.m.

AD bygg & mark AB
Anders: 070-572 75 01

MR Värmland

Föreningen, med 150 entreprenörer och maskinägare, i samverkan för uthyrning av maskiner och personal.